Top Module Empty

Plocha téměř souvislých lesů, zelenající se přibližně uprostřed naší jinak intenzivně industriálně i zemědělsky využívané domoviny, k sobě přirozeně poutá pozornost. Ta je motivována stejně tak touhou po souznění s přírodou a zájmem o turistiku či regionální historii, jakož i ryze praktickými a hospodářskými důvody - zde budiž v první řadě zmíněn význam Brd pro lesnictví a vodohospodářství . Nelze pominout ani široké možnosti, které Brdy skýtají pro výzkum na různých úrovních, od amatérského až po profesionální vědeckou práci.

Nejběžnější dělení Brd na Střední Brdy, Jižní Brdy, Hřebeny a přírodní park Trhoň s okolím sice nerespektuje plně geografickou a geologickou realitu, zato však velmi dobře odráží charakter a historii jednotlivých dílů pomyslné skládanky. Avšak pozor, charakterizovat kupříkladu Střední Brdy pouze jako vojenský prostor nebo Hřebeny primárně jako jednu z kolébek české turistiky a trampingu by bylo ošidné. Při podrobnějším zkoumání vyjde najevo, že každá z výše vyjmenovaných částí Brd obsahuje většinu ze společných ingrediencí, pouze namíchaných v různém poměru.

Tyto stránky si kladou za cíl představit Brdy v jejich rozmanitosti. Spektrum lidí, kteří je navštěvují, je velmi pestré. Kromě ostřílených matadorů, které bylo možno na pěšinách tonoucích v mlze potkat vždy, bez ohledu na panující režim, počasí a někdy i denní dobu, se dnes v Brdech pohybují stovky dalších lidí – zvědavců, turistů, sportovců. Jistě – Brdy se pro tak řečenou „měkkou“ turistiku velmi dobře hodí, jak ostatně dokládá celá řada ještě předválečných průvodců a dalších publikací. Klademe si však za cíl demonstrovat, že je možné a dokonce záhodné jít poněkud více do hloubky a nebrat brdskou vrchovinu jen jako svého druhu „tělocvičnu“ pod širým nebem. Tomu, kdo je ochoten věnovat Brdům trochu více času, hledat, vyptávat se, domýšlet a rekonstruovat, se vyjeví mnoho zajímavého - a právě v tom je kouzlo Brd.

 

Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika