Brdská edice

Brdská edice je občanské sdružení založené podle zák. č. 83/1990 Sb. v platném znění, v němž se sdružují zájemci o poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany přírody a krajiny, kulturního dědictví, kulturních a duchovních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti. Brdská edice se zaměřuje zejména na ochranu přírody a kulturního dědictví v oblasti Brd a Podbrdska na území Plzeňského a Středočeského kraje.

Tři hlavní pilíře Brdské edice jsou:

 • ochrana přírody a krajiny
 • ochrana kulturního dědictví
 • osvětová a vlastivědná činnost

Formy činnosti

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví a osvěty, zejména:

 • praktická i teoretická činnost ve spolupráci muzejními, knihovnickými a jinými kulturními institucemi
 • kooperace s jinými sdruženími majícími podobné cíle své činnosti
 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství
 • soustřeďování a poskytování informací uvnitř i vně sdružení
 • ediční činnost
 • osvětová činnost
 • vlastivědná činnost
 • organizování kulturních akcí a přednášek
 • účast při jednání a řízení s volenými a správními orgány
 

Poslední články
Brdská edice na Facebooku
Partneři Brdské edice

Tomáš Makaj - básník a spisovatel


Muzeum Strašice


Plzeňský skart


Knihovna Strašice

Kde zakoupit publikace

Pokud chcete některou z publikací Brdské edice zakoupit, můžete tak učinit prostřednictvím objednávky (možno též e-mailem) na adrese sdružení. V širším okolí Brd najdete tyto knihy a kalendáře také v muzeích a v klasické distribuční síti.

Přednášky a pořady 2013

Brdská edice o.s. vám nabízí v roce 2013 celou řadu akcí organizovaných především ve spolupráci s Muzeem Středních Brd a Místní knihovnou ve Strašicích. Mezi další spolupracující instituce patří kupříkladu Český rozhlas Plzeň, MKC Hořovice či sdružení sv. Vavřince ve Strašicích.

Celý článek

Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika